Al-Anon je sdružení příbuzných a přátel alkoholiků, kteří se snaží vyřešit svůj společný problém, tím že se společně sdílejí své zkušenosti a poznatky o sobě samých a životě s alkoholikem.

Dospělé děti alkoholiků

Dospělé děti alkoholiků mají svoji skupinu a webové stránky http://www.dda.euweb.cz/index-dda.html. Mnozí z Al-Anon navštěvují obě setkání.

Je skupina DDA pro vás?

1) Dospělé děti alkoholiků (dále jen DDA) si nejsou jisty tím, jaké chování je normální.
2) DDA mají těžkosti při dotahování úkolů do konce.
3) DDA lžou v situacích, kdy by bylo stejně snadné říct pravdu.
4) DDA posuzují samy sebe bez slitování.
5) DDA mají problém se bavit.
6) DDA berou samy sebe velice vážně.
7) DDA mají problémy s důvěrnými vztahy.
8) DDA reagují nepřiměřeně na změny, které nemohou ovlivnit.
9) DDA neustále hledají a vyžadují pochvalu a ujištění.
10) DDA obvykle cítí, že jsou jiné než ostatní lidé.
11) DDA jsou buď mimořádně odpovědné, nebo mimořádně nezodpovědné.
12) DDA jsou extrémně loajální, a to i tehdy, když vidí, že jejich loajalita je nezasloužená.
13) DDA jsou impulzivní. Mají sklon nechat se vtáhnout do průběhu nějaké události, aniž by vážně uvažovaly o jiných alternativách chování nebo o možných důsledcích. Tato impulzivnost pak vede k vnitřnímu chaosu, k averzi vůči vlastní osobě a ke ztrátě kontroly nad svým prostředím. Kromě toho musí vynakládat velké úsilí, aby věci daly zase do pořádku.

(Woititzová, 1998, s.21).